Новини

Публикувано на 16.03.2015 г.

Седемнадесети Национален конкурс "Mлади таланти" 2015 г.

Пълната статия | 59 броя преглежданияПубликувано на 16.03.2015 г.

Постигнати резултати и добри практики в мон при изпълнение на приоритетни оси 3 и 4 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013

Пълната статия | 33 броя преглежданияПубликувано на 10.03.2015 г.

Онлайн курс по английски език за учители

Пълната статия | 94 броя преглежданияПубликувано на 10.03.2015 г.

Подаване на зaявления за допускане до ДЗИ

за сесия май-юни за уч. 2014-2015 г.

Пълната статия | 42 броя преглежданияПубликувано на 24.02.2015 г.

МОН ОБЯВИ 2 МАРТ 2015 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН

Пълната статия | 113 броя преглежданияПубликувано на 20.02.2015 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Пълната статия | 70 броя преглеждания
Следваща стр. >>>


 

Архив новини